Konferencja naukowa EKONOMIA I ŚRODOWISKO

logo KEE kolor

Ogólnopolska konferencja naukowa

nt. „Ekonomia i środowisko”

z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin

prof. zw. dr hab. d.h.c. Bogusława Fiedora

Termin: 27 – 28 czerwiec 2016 r.

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego (budynek CKU)

ul. Kamienna 57-59, 53-345 Wrocław

Tematyka:

Konferencja ma na celu przedstawienie i próbę oceny wkładu ekonomii w rozwiązywanie problemów gospodarowania środowiskiem i jego zasobami oraz problemów rozwoju trwałego i zrównoważonego.

Przewiduje się pięć obszarów problemowych:

  1. Koncepcja rozwoju trwałego i zrównoważonego;
  2. Współczesna myśl ekonomiczna w kształtowaniu koncepcji rozwoju trwałego i gospodarowania środowiskiem;
  3. Perspektywy i wyzwania ekonomii środowiska i zasobów naturalnych;
  4. Problemy regulacji i korzystania ze środowiska i jego zasobów;
  5. Postęp techniczny a ekonomia środowiska i zasobów naturalnych.

Forma uczestnictwa:

27 .06.2016 - Uroczyste rozpoczęcie konferencji, sesje plenarne

27.06.2016 - Uroczysta kolacja z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. zw. dr hab. d.h.c. Bogusława Fiedora

28.06.2016 – Sesje panelowe, sesja plenarna, uroczyste zamknięcie konferencji