Katedra Ekonomii Ekologicznej

Katedra Ekonomii Ekologicznej powstała w 1996 roku z inicjatywy prof. dr hab. Bogusława Fiedora. Działalność dydaktyczna katedry obejmuje dwa obszary tematyczne:

  • szeroko rozumianą teorią ekonomii,
  • ekonomię środowiska i zasobów naturalnych w ujęciu teoretycznym i praktycznym.
logo_kee

Pracownicy Katedry prowadzą badania w wielu obszarach m.in.: teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, środowiskowe uwarunkowania wzrostu i rozowju gospodarczego, ekologiczne koszty zewnętrzne i ich internalizacja, wymiana międzynarodowa i integracja europejska a środowisko, ekonomiczne aspekty działalnośći ochronnej w polityce makroekonomicznej i politykach sektorowych, kształtowanie polityki ekologicznej i jej instrumentów.